Nick Palero Bernados

Nick Palero Bernados

Sa edad na 23 nakaranas o nag umpisa pong mag-lagas ang buhok ko hanggang sa puntong halos lumitaw na yung anit ko. Dahil dito nagmukha lalong mature ang mukha ko simula nito nakaramdam ako ng hiya sa ulo ko, at madalas na lang ang ginagawa ko eh nagpapakalbo at nagsusuot ng bonet o cap para matakpan ang nakakalbo kong ulo. Sa pag-alala humanap ako ng mga natural treatment tulad ng mga iba’t ibang uri ng dahong halaman, horse shampoo at coconut oil.  Subalit lahat ng ito ay hindi nagging epektibo hanggang sa dumating ang araw na mabasahan ko sa isang news paper ang isang medicine na nagngagnalang ULTIMATE HAIR GROWER TONIC.  Sa  (UHGT) at inaplay ko araw-araw after ko sa loob ng ilang buwan.  Sa loob ng isang buwan naramdaman ko na ang epektibo nito nahinto ang paglalagas ng buhok ko at may unti-unti ng tumutubong bagong buhok sa kuminis kung ulo. Dahil dito napatunayan ko ang bisa ng ULTIMATE HAIR GROWER TONIC. Ngayon sa edad na 33 makapal na ulet ang buhok ko, salamat sa ULTIMATE HAIR GROWER TONIC bumata na ulit tingnan ang mukha ko at nawala na ang hiya sa ulo ko.

 

More Testimonies

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.